Vriend worden

The Joy heeft vele vrienden; familie van koorleden, fans, maar ook sponsoren en begunstigers waarderen wat het koor doet en betekent voor Bennekom en wijde omgeving.

Ieder op zijn manier steunt het koor door uitvoeringen en concerten te bezoeken, door applaus en in geval van sponsoren en begunstigers door financiële bijdragen of in natura.

The Joy neemt zelf ook regelmatig actie om financieel gezond te blijven. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de deelname aan de Grote Clubactie en aan de jaarlijkse Dickens Fair.

Naast het betalen van contributie zijn de leden bij bijzondere evenementen bereid extra inzet te leveren, maar ook in de buidel te tasten om realisatie van het evenement te waarborgen.

Vriend zijn van the Joy kan voor familie en fans nu ook betekenen: jaarlijks een bedrag doneren aan het koor. Een steentje bijdragen aan het plezier dat koorleden en toeschouwers hebben in het zingen en de kwaliteit daarvan.

Uiteraard staat tegenover een jaarlijkse donatie een tegenprestatie en wel in de volgende vorm:

U doneert Wij bieden
Tot € 25,00 per kalenderjaar Vooraankondiging uitvoeringen/concerten
Vanaf € 25,00 per kalenderjaar 10% Korting op één entreekaartje per uitvoering/concert
Vanaf € 50,00 per kalenderjaar Eén gratis entreekaartje per uitvoering/concert
Ander bedrag per kalenderjaar Meer dan € 25,00 en minder dan € 50,00 per jaar:
10% Korting op één entreekaartje per uitvoering/concert
Meer dan € 50,00 per jaar:
Eén gratis entreekaartje per uitvoering/concert

De vriendendonatie kan uitsluitend voldaan worden per Automatische Incasso*. Daarvoor dient het ‘Machtigingsformulier automatische Incasso’ volledig ingevuld te worden en geretourneerd naar:
The Joy Public Relations, T.a.v. Frits Mutsaers, Van Lidth de Jeudelaan 5, 6703 JA Wageningen. De pdf van dit formulier kunt u hier downloaden.

Een persoonlijk ‘Bewijs van Vriendschap’ wordt per e-mail verzonden na ontvangst van het Machtigingsformulier Automatische Incasso.

Per uitvoering/concert ontvangen ‘Vrienden van The Joy’ per e-mail een vooraankondiging. Eveneens per e-mail kunnen daarvoor entreekaarten besteld worden die op een nader aan te geven moment en adres, tegen betaling, kunnen worden afgehaald.

Hartelijk dank voor uw ondersteuning en vriendschap!

Namens het bestuur van The Joy,

Ben Degen, voorzitter

*Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U kunt de Automatische Incasso stopzetten door dat schriftelijk kenbaar te maken aan The Joy.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *