Prins Bernard Cultuur Fonds – Toezegging garantiebijdrage

Vlak voor het 30 jarig Lustrum concert kregen we als The Joy nog een fantastisch bericht van het Prins Bernard Cultuur Fonds.
Het Prins Bernard Cultuur Fonds heeft The Joy namelijk een garantiebijdrage van maximaal €1000 toegezegd.
Dit betekent dat op basis van bepaalde criteria zoals oa het financieel overzicht van het Lustrum Concert, evaluatieverslag maar ook promotie van het Prins Bernard Cultuur fonds we als koor het maximale bedrag uitgekeerd kunnen krijgen.
We hopen dan ook dat er in de komende periode meer duidelijk zal worden wat het uiteindelijke bedrag gaat zijn.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt vele projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland.
Op de website van het PBCF staat onder andere het volgende te lezen onder het hoofdstuk doelstellingen:
“Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent.
Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds   –  de kunst van het geven.
Activiteiten – Bij de financiële steun aan personen en organisaties die zich inzetten voor cultuur en natuur geven wij voorrang aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol speelt.”
Op de website van het Prins Bernard Cultuur Fonds kan meer informatie gevonden worden.
Er van uitgaande dat de financiële  bijdrage toegekend wordt is dit natuurlijk een mooi bericht wat we jullie niet willen onthouden.