Eerste repetitie van 2018

Met nieuwjaarsborrel vanaf 20.45 uur