Algemene Ledenvergadering

Jaarvergaderingsboekje 2017

UITNODIGING

Hierbij nodigen wij alle leden van Christelijk Gemengd Koor The Joy uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal gehouden worden op donderdag 30 maart 2017 in ’t Kerkheem te Bennekom.

We gaan om 19.45 uur eerst het afgelopen Jubileumconcert nabespreken, waarna we tot 20.30 uur gaan zingen. Dan pauze tot 20.45 uur. Vervolgens begint de ALV.

Het bestuur hoopt veel koorleden te ontmoeten op deze Algemene Ledenvergadering.

Mocht je verhinderd zijn, graag even een mailtje naar het secretariaat secretariaat@thejoybennekom.nl

Vragen t.b.v. de Rondvraag kunnen t/m vrijdag 24 maart gemaild worden naar bovengenoemd e-mailadres.

 

Met vriendelijke groet,

namens het Bestuur

Monique van de Wal

Secretaris